امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧ 

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  


    چاپ        ارسال به دوست

  حسین مقدس(استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم ومعارف قران کریم دانشکده ملایر)

  انسان کامل ازمنظر امام خمینی (ره)

  براساس آنچه ازقران کریم ،روایات معصومین وفرمایشات بزرگان می توان استنباط نمود مواردی همچون ،اتصال به حضرت حق،عبادت ومعرفت واینکه نظام هستی بیانگر خدای حکیم وقادر عالمی است که موجودات آینۀ تمام نمای حقند، به عنوان اهداف خلقت مطرح می گردد..دراین راستا جایگاه انسان درهستی ازاهمیت خاصی برخورداراست.حقیقت این است که سخن گفتن پیرامون انسان وابعاد وجودی انسان، کاربسیارسخت ودشواری است.لذا همواره تعداد قلیلی ازانسانها درصدد شناخت وجود خود بر آمده وسعی می کنند به حقیقت شناخت خویش نائل گردندوپی به عظمت وبزرگی مقام انسان درصحنۀ هستی ببرنددراین راستا شخصیتهای بنامی همچون امام خمینی که خود دارای مراتنب علمی وعملی والایی دراین مقام می باشند نکات قابل دقت وتأملی دارند که دراین نوشتار به ان اشاره گشت.تعریف انسان کامل تعریف انسان کامل عرفانی وضروت وبررسی مهمترین ویژگیهای اوازجمله نکات قابل اشاره است که دراین نوشتار به آن پرداخته شد.

  دانلود فايل : 11.pdf ( 278KB )


  ٠٨:٣٠ - دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٥    /    عدد : ٢٧٦٣    /    تعداد نمایش : ٧٩١