معرفی و شرح وظایف

 •  

  کارشناس پژوهش و کتابخانه : آقای کامبیز جعفری


  شرح وظایف کارشناس پژوهشی
  1) انجام امور دفتری مرتبط با فعالیت‌‌‌های پژوهشی (صدور نامه، بایگانی، فعالیت‌‌‌های اتوماسیونی، تماس و...)؛
  2) پیگیری و اجرای کلیه امور مرتبط با پایان نامه از آغاز تا پایان (ثبت موضوع، هماهنگی با اساتید راهنما، داور، مشاور، تطبیق موضوع، برگزاری جلسات مرتبط و ..)؛
  3) همکاری در برگزاری همایش‌‌ها و سمینار‌‌‌های مرتبط و نیز پیگیری‌‌‌های لازم در برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده و ارتباطات موثر درو ن سازمانی و همکاری‌‌‌های علمی با دانشجویان و کادر اجرایی؛
  4) رسیدگی به کلیه امور پژوهشی دانشجویان، مجلات، مقالات و ... و همکاری در برگزاری همایش‌‌ها و ... ؛
  5) هماهنگی امور کتابخانه با مسئولین دانشکده‌ها و کتابخانه مرکزی؛
  6) اجرای آیین نامه‌‌‌های لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه؛
  7) پیگیری امور مربوط به دریافت روزنامه‌ها و مجلات و رفع نواقص احتمالی و پاسخگویی به مراجعین؛
  8) هماهنگی لازم جهت تامین اعتبار بودجه خرید کتاب با حسابداری؛
  9) ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی، سامانه پارس آذرخش، فهرست منابع، رده بندی‌‌ها و ....؛
  10) اجرای دقیق نرم افزار‌‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
  11) حضور در نمایشگاه‌‌های کتاب و ارتباط با ناشران و فروشندگان و کارگزاران جهت خرید مواد موردنظر؛
  12) نیازسنجی حوزه پژوهش و کتابخانه و ثبت درخواست‌‌ها از دانشجویان و اساتید؛
  13) اولویت بندی نیاز‌ها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه؛
  14) آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار؛
  15) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

   


  شرح وظایف کارشناس کتابخانه
  1) هماهنگی امور کتابخانه با مسئولین دانشکده‌ها و کتابخانه مرکزی؛
  2) اجرای آیین نامه‌‌‌های لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه؛
  3) پیگیری امور مربوط به دریافت روزنامه‌ها و مجلات و رفع نواقص احتمالی و پاسخگویی به مراجعین؛
  4) هماهنگی لازم جهت تامین اعتبار بودجه خرید کتاب با حسابداری؛
  5) ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی، سامانه پارس آذرخش، فهرست منابع، رده بندی‌‌ها و ....؛
  6) اجرای دقیق نرم افزار‌‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
  7) حضور در نمایشگاه‌‌های کتاب و ارتباط با ناشران و فروشندگان و کارگزاران جهت خرید مواد موردنظر؛
  8) نیازسنجی حوزه پژوهش و کتابخانه و ثبت درخواست‌‌ها از دانشجویان و اساتید؛
  9) اولویت بندی نیاز‌ها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه؛
  10) آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار؛
  11) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

منو کنار

 • منو کنار
ملایر ، شهرک ولی عصر (عج) ، میدان قائم ، بلوار فاطمیه صندوق پستی: 39433 - 65713 تلفن: 33338301 - ۰81
ملایر ، شهرک ولی عصر (عج) ، میدان قائم ، بلوار فاطمیه صندوق پستی: 39433 - 65713 تلفن: 33338301 - 081
{rsform 72}
يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨