نام نام خانوادگی: جواد کارخانه

سمت: مدیر گروه قرآن

 مرتبه علمی: استادیار

  دانشکده علوم قرآنی ملایر

    رایانامه :   javadkarkhan@yahoo.com

مرتبه علمی: استادیار

مشاهده صفحه معرفی و رزومه

http://quran.ac.ir/page/karkhaneh