مدیر گروه قرآنی :  جواد کارخانه

 مرتبه علمی: استادیار

  دانشکده علوم قرآنی ملایر

    رایانامه :   javadkarkhan@yahoo.com

مرتبه علمی: استادیار

مشاهده صفحه معرفی و رزومه