کارشناس آموزش، تحصیلات تکمیلی و امور فارغ التحصیلان : سرکار خانم مریم عباسی

 

شرح وظایف کارشناس آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1) انجام امور دفتری مرتبط با فعالیت‌‌‌های آموزشی (صدور نامه، بایگانی، فعالیت‌‌‌های اتوماسیونی، تماس و...)؛
2) ثبت نام اولیه دانشجویان،ثبت انتخاب واحد دانشجویان درسامانه گلستان، میهمان و انتقالی، ثبت درخواست‌‌ها و...؛
3) برگزارى امتحانات، نظارت بر برگزارى کلاسها؛
4) خدمات مربوط به فارغ التحصیلان، صدور ریز نمرات، مطرح کردن موارد شورایى در شوراى دانشکده؛
5) نظارت بر وارد کردن نمرات دانشجویان در سامانه توسط استاد؛
6) دریافت لیست قبولی کارشناسی ارشد و دکتری و بررسی قبولی‌ها و ارائه خدمات لازم جهت برگزاری آزمون‌‌های هردو گروه؛
7) رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی‌‌های آییننامه‌ها و مصوبات و پیشنهاد راهحل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛
8) بررسی مشکلات دانشجویان استعداد‌‌های درخشان و انجام اقدامات لازم در خصوص رفع مشکلات آن‌ها با هماهنگی مسؤولین ذیربط دانشکده؛
9) جمعبندی و استخراج نتایج ارزشیابی اساتید در هر نیمسال تحصیلی و ارائه به واحد مربوطه؛
10) اجرای دقیق نرم افزار‌‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
11) همکاری در برگزاری مراسم‌‌ها و جشنواره‌هاو کمک به ارتقا سطح علمی دانشجویان فرهنگی و شاهد و ایثار گر؛
12) رسیدگی به کلیه امور آموزشی دانشجویان (اعلام مغایرتها، صدور تاییدیه مدرک تحصیلی، مشکلات دانشجویان، هماهنگی امور اساتید و کلاس‌هاو ...)
13) پیگیری امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشکده‌‌ها و نیز اساتید (طرح درس، روزمه، ارزشیابی، بررسی صلاحیت تدریس و... ) با هماهنگی دفتر مرکزی و انجام مکاتبات لازم با ایشان در موارد مربوطه؛
14) پیگیری و انجام امور مربوط به آموزش مجازی (ضبط دروس، برگزاری دوره‌ها، مکاتبات لازم با دفتر مرکزی، اخذ آیین نامه و...)؛
15) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.