معرفی مسوولین و کارکنان دانشکده علوم قرآنی ملایر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسوولیت

تصویر

1

دکتر حسنعلی نوروزی

ریاست دانشکده

 

2

دکتر حسین مقدس

هیات علمی

 

3

دکتر جواد کارخانه

هیات علمی و مدیر گروه

 

4

مهدی غیاثوند

مدیر توسعه و پشتیبانی

 

5

محمد جوکار

مسوول روابط عمومی، دفتر ریاست و دبیر خانه

 

6

شهرام نظری

کارشناس فناوری اطلاعات

7

احمدرضا رجبی

کارشناس پشتیبانی

 

8

احمد رضا نوروزی

کارشناس دانشجویی— مسوول خوابگاه ها

 

9

روح الله گیوی

کاردان خدمات فنی

 

10

جواد ابوترابی

حفاظت فیزیکی

 

11

زهرا انتظاری

 

کارشناس پژوهش و کتابخانه

 

 

12

مریم عباسی

 

 

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

 

13

فروزان کردی وند

 

 

کارشناس دانشجویی، فرهنگی و امور قرآنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.