حسنعلی نوروزی

ریاست و عضو هیئت علمی

جواد کارخانه

مدیر گروه و عضو هیئت علمی 

سید کریم خوب بین خوش نظر

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو هیئت علمی 

حسین مقدس

عضو هیئت علمی

مهدی غیاثوند

مدیر توسعه و پشتیبانی

 
         

محمد جوکار

مسوول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیر خانه

شهرام نظری

کارشناس فناوری و اطلاعات

مریم عباسی

کارشناس آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فروزان کردی وند

کارشناس دانشجویی، فرهنگی . قرآن و عترت

زهرا انتظاری

کارشناش پژوهشی و کتابخانه

 
         
 

احمد رضا رجبی

کارشناس حسابداری و امین اموال

احمد رضا نوروزی

کارشناس فرهنگی دانشجویی و امور خوابگاه برادران

روح الله گیوی

کاردان خدمات اداری

جواد ابوترابی

حفاظت فیزیکی