کتابخانه

کتابخانه دانشکده نیز با مساحتی بالغ بر 270مترمربع دارای سالن مطالعه مختص خواهران وبرادران می باشد.که دارای بیش از 14800 جلد کتاب در موضوعات علوم قرآنی، معارف اسلامی، تفسیر ، حدیث، فقه و حقوق ، فلسفه و کلام، ادبیات عرب و فارسی و غیره است . کتابهای مرجع در حوزه قرآنی نیز برای استفاده محققین و پژوهشگران موجود می باشد. سیستم  خدمات رسانی  در کتابخانه  مخزن باز بوده، دارای نرم افزار جستجوی کتاب  و کتابها بصورت موضوعی دسته بندی شده اند. این مرکز با شرایط تعیین شده پذیرای اعضای آزاد می باشد.

کتب تخصصی کتابخانه در حوزه های (ادبیات، تاریخ، علم اخلاق، علوم قرآنی، فلسفه وکلام، فقه وحقوق، اسلام وعلوم، پیامبران و موضوعات اجتماعی) با رده بندی کنگره موضوع بندی و نظام مند شده اند.

اهم فعالیتهای انجام شده دراین واحدبه شرح ذیل می باشد:

-         برگزاری مسابقات مختلف کتاب خوانی

-         خلاصه نویسی کتاب به منظور تقویت نویسندگی و مطالعه دانشجویان

-         ساماندهی، خرید، رده بندی، وجین و صحافی کتابها

-         برگزاری آزمون های آمادگی ارشد

-         تهیه کتابهای درسی مورد نیاز دانشجویان