بسمه تعالی

 

تعریف حراست:

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد. از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد. حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد، می تواند مشاور ارزشمندی برای مدیریت محسوب شود و از این رو در تحقق اهداف کلان، نقش کلیدی و حیاتی را ایفا نماید.

جامعه ی حراست ها در راستای حفاظت از ارزش های والای نظام، حفظ نظم و انسجام در مجموعه ی مربوط و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و دیگر زمینه ها ایجاد شده است.

اهداف تشکیل حراست:

۱- صیانت از دستاورد های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستگاه ها

۲- صیانت از کارکنان، اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده، اماکن، تاسیسات و اموال دستگاه ها

۳- شناسایی آسیب ها، تهدیدها و انجام اقدامات پیشگیرانه

۴- مقابله با توطئه و نفوذ عوامل بیگانه و ضد انقلاب و عوامل ایجاد نارضایتی

شرح وظایف حراست دانشگاه:

۱- برنامه ریزی فعالیت های حراست در راستای اهداف، سیاستهای دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها

۲- جلوگیری از آلوده شدن پرسنل به تخلف و مفاسد

۳- صدور مجوزهای لازم به منظور انجام سفرهای خارجی

۴- ارائه خدمات آموزشی و توجیه کارکنان در راستای حراست و مراقبت های حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه بندی شده

۵- حفاظت از اسناد، اماکن، شبکه های ارتباطی و محیطهای تحت پوش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی

۶- نظارت بر امحاء اسناد و مدارک طبقه بندی شده

۷- دریافت، ثبت، نگهداری و حفاظت از مکاتبات محرمانه، اطلاعات حساس و کلیدی

۸- ایجاد بایگانی و دبیرخانه محرمانه به منظور دریافت و ثبت و صدور نامه های طبقه بندی شده

۹- طبقه بندی تاسیسات و اماکن و ارائه طرح های حفاظتی برای آنها به منظور جلوگیری از اخلال در نظم و خراب کاری  

۱۰- کنترل تردد کارکنان، ارباب رجوع و خودروها

۱۱- ارائه طرح حفاظتی تامین مراسم، همایش ها، نمایشگاه، جشنواره و ... و نظارت بر انجام آنها

۱۲- انجام استعلامات جهت گزینش کارکنان و صلاحیت افراد برای بکارگیری در پست های سازمانی

۱۳- تهیه وسایل و تجیهزات حفاظتی لازم برای کارکنان و نگهبانان

۱۴- رسیدگی و بررسی تخلفات احتمالی در زمینه های موضوعات حراستی

۱۵- ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم حراست به ریاست دانشگاه:

الف) شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی دانشجویان و اساتید و ...

ب) شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی

ج) شناسایی عوامل فساد و سوء استفاده های احتمالی مالی

۱۶- صدور کارت شناسایی کارکنان

۱۷- انجام سایر وظایف محوله

۱۸- تهیه اخبار و گزارشات حراستی و ارجاع به مراجع ذیربط

سه نقش اساسی حراست به منظور پیشگیری از وقوع تخلف ها در سازمان به شرح زیر می باشد:

اول: نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده

دوم: نقش اصلاح کننده یا درمان کننده

سوم: نقش جدا کننده از سیستم

ارتباط با حراست:

پل ارتباطی حراست دانشگاه با کارکنان، اساتید و دانشجویان  تلفکس: ۰۲۵۳۷۶۰۳۱۹۱ و رایانامه Herasat@quran.ac.ir

ارتباط با حراست دانشکده علوم قرآنی ملایر : 08133350071